ผู้พิการ บุกคลัง ขอเยียวยา 1.5 หมื่น ให้ 2 ล้านคน คลังไม่รับปาก

ผู้พิการ บุกคลัง ขอเยียวยา 1.5 หมื่น ให้ 2 ล้านคน คลังไม่รับปาก

ผู้พิการ บุกคลัง ขอเยียวยา 1.5 หมื่น ให้ 2 ล้านคน คลังไม่รับปาก

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 24 เม.ย. ณ กระทรวงการคลัง ประตู 4 ซอยอารีย์คณะกรรมการบริหาร สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย นำโดย นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมสภาคนพิการฯ นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานฝ่ายกฎหมายและมนุษยชน นายเอกกมล แพทยานันท์ ผู้แทนสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และ นางวาสนา สำลีรัตน์ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) และเจ้าหน้าที่สมาคมสภาคนพิการฯ ทุกคน

เข้ายื่นหนังสือที่กระทรวงการคลังขอให้รัฐบาลจ่ายเงิน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ให้กับผู้พิการที่อยู่ในฐานข้อมูลของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จำนวน 2 ล้านคน โดยกลุ่มคนพิการได้ยื่นหนังสือที่กระทรวงการคลัง ถึงนายกรัฐมนตรีด้วย

อมาเวลา 9.00 น. นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ลงมารับหนังสือจากตัวแทนผู้พิการ และกล่าวว่า เมื่อวันที่ 23 เม.ย. คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้มีการประชุมกัน และหารือการช่วยเหลือกลุ่มคนเปาะบาง รวมทั้งคนพิการ คนไร้บ้าน ข่าวสดใหม่

ซึ่งทางกระทรวง พม. จะกลับไปพิจารณาและมานำเสนอมาตรการเยียวยาว่าจะดำเนินการอย่างไร เพราะเงินที่ใช้ต้องมาจาก พ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท

"ในเดือนหน้า กระทรวง พม. จะจ่ายเงินจากกองทุนของคนพิการ ให้กับผู้พิการเพิ่ม แต่ส่วนจะแจกเพิ่ม 5 พันบาทหรือไม่ ยังต้องพิจารณา เพราะทุกคนได้รับความเดือนร้อนหมด และต้องใช้เงินจากการออก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท" นายประสงค์ กล่าว

 

ที่มา: www.khaosod.co.th

ติดตาม ข่าวสดใหม่ ได้ที่เว็บไซต์  www.bcchotnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *