เผยงบใช้ เยียวยา 5 พัน 3 เดือน คลังยัน เริ่มคลายล็อก ไม่ให้ต่อแล้ว!

รัฐ ใช้เงินเยียวยาหมดไป 3.89 แสนล้านบาท กระทรวงการคลัง ยัน 3 เดือนจบ ไม่จ่ายต่อ ชี้เพราะได้มีการเริ่มทยอย "คลายล็อก" ไปในหลายกิจการบ้างแล้ว

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การดำเนินการในมาตรการเยียวยาช่วยกลุ่มคนอาชีพอิสระต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 ในโครงการผ่านการลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com จำนวนเงิน 5 พันบาท จ่ายรวม 3 งวด จำนวนกว่า 15 ล้านคน และในโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com ในจำนวนเดียวกัน อีกกว่า 8 ล้านคนนั้น

ทางกระทรวงการคลังได้ใช้งบประมาณในส่วนนี้รวมกันไปแล้วเกือบ 3.5 แสนล้านบาท เมื่อรวมกับกลุ่มเปราะบางอีก 3.9 หมื่นล้านบาท รวมแล้วใช้เงิน 3.89 แสนล้านบาท ทำให้ให้เหลือวงเงินฟื้นฟูใช้ได้ประมาณ 1.61 แสนล้านบาท ขณะที่วงเงินเยียวยา เตรียมไว้ 6 แสนล้านบาทนั้นแบ่งเป็นจ่ายเยียวยาประชาชน 5.5 แสนล้านบาท ส่วนอีก 4.5 หมื่นล้านบาทใช้ในด้านสาธารณสุข

ทำให้จำนวนเงินฟื้นฟูที่เหลือ หากจะมีการขยายระยะเวลาการเยียวยาทุกกลุ่มต่อไปอีก 3 เดือน วงเงินไม่เพียงพอแน่นอน เพราะไม่สามารถจ่ายเพิ่มให้เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น แน่ถ้าขยายต้องจ่ายต่อให้ทั้งหมด ประกอบกับการประชุมของศบค.ที่ผ่านมา มีการคลายล็อกกิจกรรมและกิจการในเฟส 1 และเฟส 2 ไปแล้ว

ทั้ง เปิดห้างสรรพสินค้า เปิดร้านตัดผม เปิดร้านอาหาร ไปหลายกิจการแล้ว ส่วนคนขายหวยเริ่มขายในเดือนนี้ ซึ่งกลุ่มคนที่ได้รับความช่วยเหลือบางส่วนเริ่มกลับไปทำงาน เริ่มเปิดกิจการ และเริ่มมีรายได้ ดังนั้นความจำเป็นขยายออกการเยียวยาออกไปอีกคงไม่จำเป็น โดยขณะนี้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินประกาศถึงวันที่ 30 มิถุนายน สอดคล้องกับการจ่ายอาชีพอิสระให้ถึงเดือนมิถุนายน ดังนั้นมองว่าการให้เงินเยียวยา 3 เดือนน่าจะเหมาะสมแล้ว

ที่สำคัญในการคลายล็อกเฟส 3 ก็กำลังจะมีผลประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มี พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นประธาน จะออกมาในวันนี้ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ในวันพรุ่งนี้ (29 พ.ค.)

ประกอบการให้สัมภาษณ์ของ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ระบุชัดว่าจะให้เงินเยียวยาเพียง 3 เดือน ดังนั้นคงไม่จำเป็นที่กระทรวงการคลังจะจ่ายเพิ่ม หรือขยายออกไป เพราะระดับรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก็น่าจะชัดเจนแล้ว ข่าวสดใหม่

ส่วนการให้ความช่วยเหลือในกลุ่มตกหล่น และกลุ่มเปราะบาง ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) เสนอครม.เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม จ่ายให้กลุ่มเปราะบาง 13 ล้านคนคนละ 1 พันบาทต่อเดือนเป็นเวลา 3 เดือน ส่วนกลุ่มอื่นๆ ตกหล่นนั้น ยังอยู่ในการพิจารณาว่าจะช่วยอย่างไร คาดว่าจะสรุปชัดเจนภายหลังการประชุมสภาฯ

 

 

ที่มา : www.khaosod.co.th

ติดตาม ข่าวสดใหม่  ได้ที่เว็บไซต์  www.bcchotnews.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *