เงินเข้าแล้ว! เยียวยาเกษตรกร 5 พัน เดือนมิ.ย. กลุ่มที่ 2 ได้ทีเดียว 1 หมื่น

เงินเข้าแล้ว! ธ.ก.ส.จ่ายเยียวยาเกษตรกร 5 พัน เดือนมิ.ย. กลุ่มที่ 2 ได้ทีเดียว 1 หมื่น เผยโอนไปแล้ว 7 ล้านราย รวม 3.5 หมื่นล้าน อีก 5.8 แสนรายยังโอนไม่ได้

 

 

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ข่าวสดใหม่ โครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งจ่ายเงินรายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพ.ค., มิ.ย. และ ก.ค. 2563 เข้าสู่เดือนที่ 2 แล้ว ซึ่งเงินงวดเดือนมิ.ย.

ล่าสุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) โอนเงินไปแล้วประมาณ 7 ล้านราย รวมเป็นเงิน 35,518 ล้านบาท ซึ่งได้รับรายชื่อจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งหมด 7.68 ล้านราย เกษตรกรที่เหลืออีก 5.8 แสนราย ยังโอนเงินให้ไม่ได้

แยกเป็น 3.56 แสนราย ส่วนใหญ่ไม่ได้แจ้งเลขบัญชีหรือแจ้งเลขบัญชีไม่ถูกต้อง และอีก 1.32 แสนราย ส่งรายชื่อกลับให้กระทรวงเกษตรกรฯตรวจสอบอีกครั้ง หลังพบว่าเสียชีวิต หรือมีรายชื่อไม่ตรงกับฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย และที่เหลือ 91,426 ราย เป็นข้าราชการซึ่งไม่เข้าข่ายรับเงินเยียวยา ธ.ก.ส., กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กำลังหาแนวทางดูแลกลุ่มเกษตรกรที่ตกหล่นไม่ได้รับเงินในเดือนแรก

 

 

สามารถตรวจสอบสิทธิ์และสถานะการอุทธรณ์ได้ที่ www.moac.go.thและเช็คโอนเงินงวดสองได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com

หากมีการแจ้งเลขบัญชีหรือตรวจสอบข้อมูลเสร็จหลังวันที่ 15 มิ.ย.นี้ จะพิจารณาโอนเงินรวบยอดให้ทั้ง 2 เดือน ซึ่งเกษตรกรจะได้รับเงิน 10,000 บาททันที

สำหรับเกษตรกลุ่มที่ 1 ที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรภายในวัน 30 เม.ย.2563 จำนวนรวม 6.7 ล้านราย และเกษตรกรกลุ่มที่ 2 ซึ่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1-15 พ.ค.2563 จำนวน 1.57 ล้านราย

โดยก่อนหน้านี้ ธ.ก.ส. เพิ่งได้รับรายชื่อเกษตรกรอีก 825,000 คน จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งอยู่ในกลุ่มขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1-15 พ.ค. ที่ผ่านมา ทำให้ ธ.ก.ส. ไม่สามารถโอนเงินช่วยเหลือได้ทันวันที่ 31 พ.ค.นี้ จึงเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 1-2 มิ.ย. โดยจะได้รับเงินโอนทีเดียว 2 รอบ รวมกันเป็น 10,000 บาท

ขณะเดียวกันแจ้งด้วยตัวเองได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานประมงจังหวัด/อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอ สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต/เครือข่าย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จังหวัด/สาขา เขตระบบบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาค 1-4 และสำนักงานสรรพสามิตจังหวัด

โดยวันที่ 5 มิ.ย.นี้ จะเป็นวันสุดท้ายของการยื่นอุทธรณ์ ดังนั้น จึงต้องรีบดำเนินการตรวจสอบและดำเนินยื่นอุทธรณ์เพื่อให้รับเงินเยียวยาตามสิทธิ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: www.khaosod.co.th

ติดตาม ข่าวสดใหม่ ได้ที่เว็บไซต์ www.bcchotnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *