ชาวนาเฮ! นบข. ไฟเขียว ประกันรายได้ ข้าว 5 ชนิด สูงสุดตันละ 15,000 บาท

ชาวนาเฮ! นบข. ไฟเขียว ประกันรายได้ ข้าว 5 ชนิด สูงสุดตันละ 15,000 บาท

นบข. เห็นชอบ ประกันรายได้ ชาวนาปลูกข้าว 5 ชนิด สูงสุดตันละ 15,000 บาท พร้อมจัด 4 โครงการช่วยเหลือเกษตรกร

 

 

เมื่อเวลา 15.15 น. วันที่ 17 ก.ค. ข่าวสดใหม่ ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ(นบข.) ครั้งที่ 3/2563 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 โดยกำหนดราคาเป้าหมายและปริมาณต่อครัวเรือนเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2563 เป็นต้นไปจนกระทั่งสิ้นฤดูการผลิตประมาณเดือน พ.ค.2564

ประกอบด้วยข้าว 5 ชนิด คือ1.ข้าวหอมมะลิ 15,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน 2.ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ 14,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน 3.ข้าวเจ้า 10,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน 4.ข้าวหอมปทุมธานี 11,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน และ5.ข้าวเหนียว 12,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

 

 

 

โดยมอบหมายธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และกระทรวงพาณิชย์ จัดทำรายละเอียดโครงการประกันรายได้ มาตรการคู่ขนาน และงบประมาณตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อเสนอให้ครม.เห็นชอบต่อไป

นอกจากนั้นเห็นชอบส่วนโครงการคู่ขนานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ดังนี้ 1.โครงการสินเชื่อละลอการขายข้าวเปลือกนาปี 2.โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร 3.โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก 4.โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: www.khaosod.co.th

ติดตาม ข่าวสดใหม่ ได้่ที่เว็บไซต์ www.bcchotnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *