"CARE คิดเคลื่อนไทย" แถลง "หนุนเสรีภาพ นศ." เพราะชาติคือประชาชน

กลุ่มแคร์ สนับสนุน เสรีภาพ ในการแสดงออกของนักศึกษา เพราะชาติคือประชาชน ทุกคนจึงย่อมมีสิทธิ์มีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตประเทศชาติของตนเองได้

วันนี้ (13 ส.ค.) กลุ่ม CARE คิด เคลื่อน ไทย ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง ความห่วงใยต่อการเคลื่อนไหวของประชาชน สนับสนุนเสรีภาพ คัดค้านความรุนแรง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ จากการที่เหล่านิสิต นักศึกษา นักเรียน เยาวชน และประชาชน ออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมกันหลายพื้นที่เวลานี้ และมีการยื่นข้อเสนอเรียกร้อง ซึ่งบางประเด็นอาจสร้างความไม่สบายใจให้กับสังคม

ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่กับข้อเรียกร้องดังกล่าว หากเรารับฟังด้วยใจที่เปิดกว้างจะรับรู้ได้ว่า นั่นเป็นเสียงเรียกร้องอย่างบริสุทธิ์ใจของประชาชนที่ต้องการเห็นประเทศไทยเคลื่อนไปสู่อนาคตที่ดีกว่าเดิม อีกทั้งยังอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย ข่าวสดใหม่

กลุ่มแคร์ สนับสนุนเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน เพราะชาติคือประชาชน ทุกคนจึงย่อมมีสิทธิ์มีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตประเทศชาติของตนเองได้

ด้วยเจตนารมณ์ตั้งแต่เริ่มต้นของกลุ่มแคร์ที่จะ คิด-เคลื่อน-ไทย อย่างสร้างสรรค์ เราจึงไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงกับผู้เห็นต่างในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม แคร์ ขอเรียกร้องไม่ให้มีการสร้างสถานการณ์ คุกคาม ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน

การใช้ความรุนแรง ยุยง ปลุกปั่น ข่มขู่ และคุกคาม มีแต่จะนำประเทศไปสู่ “ทางตัน” ในทางกลับกัน การอดทนข่มกลั้น การยอมรับฟังความเห็นต่าง การเปิดพื้นที่ให้มีการพูดคุย พิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ต่างหากคือ “ทางออก”

ประวัติศาสตร์แห่งความรุนแรงจะไม่ซ้ำรอย เมื่อประชาชนร่วมกันคัดค้าน ไม่ยินยอมให้ผู้เกี่ยวข้องพาเราเดินไปสู่ “ทางตัน” และเรียกร้องให้จับมือร่วมกันไปสู่ “ทางออก”

 

 

ที่มา : www.khaosod.co.th

ติดตาม ข่าวสดใหม่ ได้ที่เว็บไซต์  www.bcchotnews.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *