“บิ๊กป้อม” มอบที่ทำกินช่วยชาวบ้าน เปิดจุดจ่ายน้ำบาดาล ย้ำต้องไม่ขาดแคลน

“บิ๊กป้อม” ลงพื้นที่ขอนแก่น เป็นประธานมอบที่ดินทำกินภายใต้โครงการธนารักษ์ประชารัฐ ช่วยชาวบ้าน พร้อมเปิดจุดจ่ายน้ำบาดาล ย้ำประชาชนต้องไม่ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้

วันที่ 28 ส.ค. 2563 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ ภายใต้โครงการ ธนารักษ์ประชารัฐ เอกสารสิทธิ คทช. และเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 และเปิดจุดจ่ายน้ำบาดาลที่โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย หมู่ 4 ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ก่อนจะเดินทางต่อไปพิธีมอบวุฒิบัตรฝีมือแรงงาน และมอบเงินอุดหนุนแก่สถานประกอบกิจการ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (บจธ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

 

จากนั้น รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดจุดจ่ายน้ำบาดาลที่โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย หมู่ 4 ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด ก่อนจะกล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โดยเป้าหมายสำคัญ คือ ต้องการให้ประชาชนกินดี อยู่ดี มีความสุข เรื่องน้ำกินน้ำใช้ประชาชนจะต้องไม่ขาดแคลน โดยเฉพาะในฤดูแล้งที่รัฐบาลได้ทุ่มเทความพยายามในการจัดหาแหล่งน้ำให้ประชาชนทุกคนมีกินมีใช้เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และในวันนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความจริงใจที่จะช่วยเหลือประชาชนตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล จัดทำเป็นจุดจ่ายน้ำบาดาลสำหรับประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น เป็น 1 ใน 25 แห่ง ของโครงการจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลัก

อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประวิตร รองนายกรัฐมนตรี ยังได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน พร้อมฝากให้ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนช่วยกันดูแลรักษาเครื่องมือ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตลอดไป รวมถึงให้ทุกคนแบ่งปันน้ำกินน้ำใช้กันอย่างทั่วถึงและเพียงพอ.

 

 

ที่มา  : www.thairath.co.th

 

ติดตาม  ข่าวสดใหม่  www.bcchotnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *