ธนาธร เดือด! ขีดเส้นตาย ประยุทธ์ ดันงบ ปี 64 ต้องใช้ให้ทัน 1 ต.ค. นี้

"ธนาธร" คณะก้าวหน้า อัด บิ๊กตู่ หากใส่ใจความเดือดร้อน ของประชาชนอย่างจริงจัง ต้องทำให้ งบประมาณ ปี 2564 ใช้ทันภายใน 1 ตุลาคม นี้ เป็นต้นไป

วันที่ 15 ก.ย. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าคณะก้าวหน้า โพสต์ถึงการบริหารจัดการงบประมาณของรัฐบาลว่า พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 จะสิ้นสุดลงตามวงรอบปีงบ ในวันที่ 30 ก.ย. และตามปกติควรจะต้องบังคับใช้พ.ร.บ.งบปี 2564 ให้ทันตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้เป็นต้นไปจนถึงปีงบถัดไป ซึ่งสภาจะพิจารณาร่างกฎหมายภายในสัปดาห์นี้

และจะลงมติในวันที่ 18 ก.ย. จากนั้นวุฒิสภาจะพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวในสัปดาห์ต่อไป และลงมติในวันที่ 21 ก.ย. ซึ่งทั้งกมธ.งบ สภาและวุฒิสภา ทำงานกันอย่างหนักตามกรอบเวลาที่ตั้งขึ้นไว้อย่างเคร่งครัด ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ยังมีเวลาอีกถึง 9 วัน ที่จะนำร่างกฎหมายนี้ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อให้ทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้เป็นกฎหมายให้ทันการณ์

นายธนาธร ระบุด้วยว่า แต่วันที่ 10 ก.ย.ที่ผ่านมา สำนักงบประมาณได้ออกหนังสือด่วนที่สุดว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้งบปี 2563 ไปพลางก่อน ให้กับหน่วยงานราชการทั่วประเทศ หมายความว่ากฎหมายงบในปีถัดไปนั้นไม่สามารถประกาศใช้ได้ทันภายในวันที่ 1 ต.ค. ตนทราบข่าวก็ตกใจมาก ผู้คนจำนวนมากเดือดร้อนในภาวะเศรษฐกิจ

แต่รัฐบาลกลับไม่เร่งรีบผลักดันให้งบออกใช้ได้ตามกรอบเวลา ตามหลักเกณฑ์การใช้งบไปพลางก่อนที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 141 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น รัฐบาลจะยังไม่สามารถใช้งบลงทุนได้ หมายความว่าเงินลงทุนของรัฐที่วางแผนโครงการไว้ว่าจะมาช่วยเหลือประชาชน ฟื้นฟูเยียวยาหรือพัฒนาประเทศ จะใช้ไม่ได้เลยจนกว่าจะเริ่มบังคับใช้พ.ร.บ.งบปี 2564

นายธนาธร ระบุว่า ความเสียหายทำนองนี้ได้เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 เพื่อนำงบมาใช้ต่อสู้การแพร่ระบาดโควิด-19 และฟื้นฟูเยียวยาประเทศ โดยพ.ร.บ.โอนงบฯ ผ่านความเห็นชอบจากสภาวันที่ 17 มิ.ย.

และผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาวันที่ 22 มิ.ย. แต่กว่า พ.ร.บ.โอนงบฯ จะได้รับการลงพระราชปรมาภิไธยและประกาศใช้เป็นกฏหมาย ก็ปาเข้าไปวันที่ 20 ก.ค. หรือใช้เวลาเกือบหนึ่งเดือน ซึ่งเวลที่เสียไป คือโอกาสของประเทศที่เสียไปในการนำงบไปรับมือกับวิกฤตโควิด ข่าวสดใหม่

นายธนาธร ระบุต่อว่า ในปีก่อน ร่างพ.ร.บ.งบปี 2563 ใช้เวลา 12 วัน หลังจากวุฒิสภาเห็นชอบมาจนถึงการบังคับใช้เป็นกฏหมาย และพล.อ.ประยุทธ์ ยังพออ้างได้ว่าเพราะมีการเลือกตั้งใหญ่ในเดือนมี.ค.2562 จึงทำให้ผ่านกฎหมายงบประมาณประจำปีไม่ทัน แต่ในการจัดทำงบปี 2564

พล.อ.ประยุทธ์ไม่มีข้ออ้างใดๆ เลย หากใส่ใจกับความเดือดร้อนของประชาชนจริงอ หากต้องการฟื้นฟูประเทศให้เร็วที่สุดเพื่อให้งบลงทุนจะถูกนำไปใช้และก่อให้เกิดการจ้างงานได้อย่างเร็วที่สุด พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะนายกฯผู้ทูลเกล้าฯ

ร่าง พ.ร.บ.ให้ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้ และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ จึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำให้ร่างพ.ร.บ.งบปี 2564 ที่ผ่านการเห็นชอบจากรัฐสภาแล้วมีผลบังคับใช้ให้ทันภายในวันที่ 1 ต.ค.นี้

 

ที่มา : www.khaosod.co.th

ติดตาม ข่าวสดใหม่ ได้ที่เว็บไซต์  www.bcchotnews.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *