บิ๊กต่อ รับไม้ แม่ทัพ1 ลั่น! เทิดทูนพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต

บิ๊กต่อ รับไม้ แม่ทัพ1 ลั่น! เทิดทูนพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต

บิ๊กต่อ รับไม้ แม่ทัพ1 ต่อ ลั่นเทิดทูนพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต สมกับทภ.1 เป็นหน่วยทหารที่กษัตริย์ทรงจัดตั้งขึ้น-ไว้วางพระราชหฤทัย

เมื่อเวลา 07.19 น. วันที่ 1 ต.ค. ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 มีการจัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชาตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 1 ระหว่าง พล.อ.ธรรมนูญ วิถี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผู้ช่วย ผบ.ทบ.) ในฐานะอดีตแม่ทัพภาคที่ 1 กับ พล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาคที่ 1 คนใหม่ ข่าวสดใหม่

พล.อ.ธรรมนูญ กล่าวมอบหน้าที่ว่า ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ได้ปฏิบัติหน้าที่แม่ทัพภาค 1 ได้รับความร่วมมือร่วมใจอย่างดีจากผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานทุกคน ส่งผลให้ภารกิจต่าง ๆ ลุล่วงไปด้วยดี จนเป็นที่เชื่อมั่นของผู้บังคับบัญชา และเป็นที่ยอมรับของประชาชน แม้ว่าตนจะออกจากกองทัพภาคที่ 1 ไปแล้ว ภาพแห่งความรักความสามัคคีความผูกพัน รวมถึงความจริงใจของทุกคนจะอยู่ในใจตนตลอดไป หากมีสิ่งใดที่ตนช่วยเหลือสนับสนุนได้ก็ยินดีอย่างยิ่ง

บิ๊กต่อ รับไม้ แม่ทัพ1 ต่อ ลั่นเทิดทูนพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต

 

พล.อ.ธรรมนูญ กล่าวต่อว่า สำหรับแม่ทัพภาคที่ 1 คนใหม่เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติราชการในกองทัพภาคที่ 1 เป็นระยะเวลายาวนาน โดยดำรงตำแหน่งสำคัญในกองทัพภาคที่ 1 มาโดยตลอด จึงมั่นใจว่ากองทัพภาคที่ 1 ภายใต้การนำของแม่ทัพภาค 1 คนใหม่จะมีความเจริญก้าวหน้า เป็นกำลังหลักของกองทัพบกในการปกป้อง เทิดทูนสถาบัน รักษาอธิปไตยของชาติ เป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือประชาชน พัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความผาสุขให้ประชาชน และประเทศชาติอย่างยั่งยืนตลอดไป

 

ด้าน พล.ท.เจริญชัย กล่าวรับหน้าที่ว่า กองทัพภาคที่ 1 เป็นหน่วยทหารที่พระกษัตริย์ทรงจัดตั้งขึ้น และทรงไว้วางพระราชหฤทัยในการเป็นหน่วยทหาร ซึ่งมีหน้าที่ปกปักษ์รักษาความมั่นคงของประเทศ รักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์เจ้าเป็นที่เชื่อถือศรัทธาต่อประชาชนโดยตลอด ถือเป็นแนวทางนโยบายการปฏิบัติงานของอดีตผู้บังคับบัญชาทุกคนในการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ด้วยชีวิต และพร้อมเป็นหลักรักษาความมั่นคง ปกป้องเอกราช และอธิปไตยของชาติตลอดไป

 

พล.ท.เจริญชัย กล่าวต่อว่า ซึ่งพล.อ.ธรรมนูญทุ่มเทตั้งใจปฏิบัติงาน จนเป็นที่ประจักษ์ต่อกำลังพล ที่สำคัญแสดงออกด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบัน และจากความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานส่งผลให้ กองทัพภาคที่ 1 ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดที่กองทัพบกรับมอบหมาย สิ่งเหล่านี้ตนต้องสืบงานตามแนวทางนี้ต่อไปให้ดีที่สุด

 

 

 

ที่มา : www.khaosod.co.th

ติดตาม ข่าวสดใหม่ ได้ที่เว็บไซต์  www.bcchotnews.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *