วัคซีน Pfizer

ผลการศึกษาล่าสุดเผย วัคซีนจาก Pfizer-BioNTech มีประสิทธิภาพสูงในการต้านเชื้อโควิด-19 กลายพันธ์ุ โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่เจอครั้งแรกในแอฟริกาใต้ (B.1.351) และสหราชอาณาจักร (B.1.1.7) ป้องกันการติดเชื้อรุนแรง รวมถึงอาการปอดบวมรุนแรงและการเสียชีวิตได้

 

ผลงานวิจัยก่อนหน้านี้แนะว่า ไวรัสกลายพันธุ์สายพันธ์ุอังกฤษสามารถแพร่กระจายเชื้อ และเป็นสาเหตุให้ผู้ติดเชื้อเสียชีวิตได้มากกว่าเชื้อโควิด-19 กลายพันธ์ุสายพันธุ์อื่นๆ แต่วัคซีนต้านโควิด-19 ก็ยังคงทำงานได้เป็นอย่างดี แม้จะมีวัคซีนบางชนิดที่มีประสิทธิภาพลดลงเมื่อเจอเชื้อสายพันธ์ุแอฟริกาใต้ก็ตาม

 

งานการศึกษาชิ้นแรก ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร The New England Journal of Medicine ใช้ข้อมูลผู้เข้าร่วมกว่า 2 แสนราย จากฐานข้อมูลแห่งชาติของการ์ตา เกี่ยวกับโควิด-19 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคมที่ผ่านมา โดยในช่วงระยะเวลานั้น (23 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม) ผู้ติดเชื้อราวครึ่งหนึ่งติดเชื้อโควิด-19 สายพันธ์ุแอฟริกาใต้ และ 44.5% ติดเชื้อด้วยสายพันธ์ุอังกฤษ

 

โดยข้อมูลบ่งชี้ว่า วัคซีน Pfizer มีประสิทธิภาพต้านการติดเชื้อสายพันธ์ุอังกฤษ (B.1.1.7) ราว 87-89.5% ในกลุ่มคนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโดสที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ขณะที่วัคซีน Pfizer มีประสิทธิภาพต้านการติดเชื้อสายพันธ์ุแอฟริกาใต้ (B.1.351) อยู่ที่ราว 72-75% ในกลุ่มคนที่เข้ารับวัคซีนมาแล้ว 2 สัปดาห์

 

ถึงแม้ว่าประสิทธิภาพของวัคซีนจะลดลงเมื่อเจอเชื้อสายพันธ์ุแอฟริกาใต้ แต่ก็ยังถือว่าวัคซีนยังมีประสิทธิภาพในระดับที่ดีมาก ในภาพรวมแล้ววัคซีน Pfizer มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการเกิดผลลัพธ์ที่รุนแรง มีประสิทธิภาพในการต้านโควิด-19 97.4% ป้องกันอาการติดเชื้อรุนแรง อันเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากเชื้อโควิด-19 รูปแบบต่างๆ ขณะที่มีประสิทธิภาพ 100% ในการป้องกันอาการติดเชื้อรุนแรง อันเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากเชื้อโควิด-19 สายพันธ์ุแอฟริกาใต้และสายพันธ์ุอังกฤษ

 

ในขณะที่อีกการศึกษาหนึ่งได้รับการเผยแพร่ในวารสาร The Lancet ร่วมทำการศึกษาโดยกระทรวงสาธารณสุขของอิสราเอลและทีม Pfizer วิเคราะห์จากข้อมูลผู้ติดเชื้อกว่า 2.3 แสนรายในอิสราเอล ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 3 เมษายน ซึ่งในช่วงเวลานั้นผู้ป่วยเกือบ 95% ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธ์ุอังกฤษ 

 

ผลการศึกษาพบว่า วัคซีน Pfizer มีประสิทธิภาพมากกว่า 95% ในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและเสียชีวิต ในกลุ่มคนอายุ 16 ปีขึ้นไปที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว โดยช่วงที่เวลาที่เดินหน้าฉีดวัคซีนให้พลเมือง สอดคล้องกับอัตราการลดลงของผู้ติดเชื้อในอิสราเอล 

 

นอกจากผลการศึกษาทั้งสองชิ้นจะบ่งชี้ถึงความมีประสิทธิภาพสูงของวัคซีนจาก Pfizer แล้ว ยังช่วยยืนยันว่าการฉีดวัคซีน 2 โดส (95%) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการต้านเชื้อมากกว่าการฉีดวัคซีนเพียงโดสเดียว (77%) อีกด้วย

 

ที่มา : www.thestandard.co

ติดตาม ข่าวสดใหม่ ได้ที่เว็บไซต์ www.bcchotnews.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *