อาการที่บ่งบอกว่าเริ่มมีความผิดปกติทางจิตที่สามารถสังเกตเอง ได้ก่อนมาพบแพทย์ คือความผิดปกติของการรับรู้ การตัดสินใจ อารมณ์ หากพบอาการต้องสงสัยควรรีบไปพบแพทย์ก่อนที่จะมีอาการรุนแรง

สัญญาณเตือนของโรคจิต เป็นอาการที่พบได้บ่อย ไม่ใช่เกณฑ์ในการวินิจฉัย บางอาการอาจไม่ได้มีความจำเพาะแต่กับโรคจิตอาจเป็นโรคทางจิตเวชชนิดอื่นๆก็ ได้ ดังนั้นหากมีความสงสัยเกิดขึ้น ก็ควรปรึกษาจิตแพทย์

  1. แยกตัว เก็บตัวมากขึ้น (Social withdrawal)
  2. มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง/แปลกไป (Unusual behavior) เช่น การสะสมของบางอย่าง ลักษณะการแต่งกาย การดูแลตนเอง
  3. มีความยากลำบากในการคิด/ตัดสินใจ (Difficulty making choices)
  4. หลงลืม/สนใจอะไรได้ไม่นาน/ไม่มีสมาธิ (Problems with concentration and attention)
  5. มีปัญหาในการสื่อสาร/การเข้าใจความหมายของคนอื่นหรือสังคม (Problems with communication and perception)
  6. มีความคิดแปลกๆ ไม่เหมือนเดิม เริ่มเชื่อในสิ่งที่ไม่เป็นจริง (Unusual thoughts)
  7. หูแว่ว เห็นภาพหลอน (Hallucinations)
  8. เริ่มมีความถดถอยในการดำเนินชีวิตประจำวัน/การเรียน/การทำงาน 

หากเกิดอาการต่างๆ เหล่นี้อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน และค่อยๆแย่ลงไปในช่วงเวลาเป็นปีควรรีบปรึกษาจิตแพทย์

 

ที่มา : www.sanook.com

ติดตาม ข่าวสดใหม่ ได้ที่เว็บไซต์ www.bcchotnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *