โควิด ชลบุรี ป่วยใหม่พุ่ง 187ราย ดับเพิ่ม 2ราย สั่งปิด 3จุดคลัสเตอร์ใหญ่

โควิด ชลบุรี

โควิด ชลบุรี ยังระบาดหนัก ป่วยใหม่พุ่ง 187 ราย กระจาย 6 อำเภอ เศร้า เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย ด้าน ผู้ว่าฯ สั่งปิด 3 จุดที่เป็นคลัสเตอร์ใหญ่ ลุยค้ยหาเชิงรุก

วันที่ 21 มิ.ย.2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ชลบุรี รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ประจำวัน ระบุว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 187 ราย มียอดสะสม 6,293 ราย กำลังรักษาตัวอยู่อีก 1,334 ราย หายป่วย 4,922 ราย มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ยอดสะสมผู้เสียชีวิตเป็น 37 ราย ยังพบผู้ติดเชื้อกระจายอยู่ 6 อำเภอ ซึ่งพบผู้ติดเชื้อมากสุดที่ อ.เมืองชลบุรี 109 ราย, อ.ศรีราชา 58 ราย, อ.บางละมุง 8 ราย, อ.สัตหีบ 5 ราย และ อ.บ้านบึง 3 ราย

จากการตรวจเชิงรุกของสาธารณสุขจังวัดชลบุรี วันนี้พบผู้ติดเชื้อจากแคมป์แรงงานต่างด้าว บริษัท JWS อ.ศรีราชา พบ 45 ราย, คลัสเตอร์ตลาดใหม่ อ.เมืองชลบุรี พบเพิ่มอีก 38 ราย, คลัสเตอร์ชุมชนซอยราษฎร์ประสิทธิ์ พบ 18 ราย, ชุมชนบางทราย อ.เมืองชลบุรี พบ 10 ราย, คลัสเตอร์ตตลาดสัตหีบ 2 ราย, แคมป์แรงงานต่างด้าวจากบริษัท แสตนดาร์ต เพอร์แม้นซ์ จำกัด อ.ศรีราชา 5 ราย,

พบจากอาชีพเสี่ยงพบปะผู้คน 5 ราย สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จ.สมุทรปราการ 2 ราย จ.หนองบัวลำภู 2 ราย จ.ฉะเชิงเทรา อีก 1 ราย พบผู้ป่วยสัมผัสในครอบครัว 27 ราย จากที่ทำงาน 8 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 19 ราย วันนี้ยังค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดอีก 511 ราย ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้นอีก 2,061 ราย

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้มีคำสั่งที่ 38/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ลงวันที่ 20 มิ.ย.64

 

มีข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 ภายในชุมชนหรือสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ดังนั้นเพื่อการควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคให้อยู่ในวงจำกัด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี จึงมีคำสั่งให้

1.ปิดแคมป์คนงานก่อสร้างบริษัทสแตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด (SPC) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหมู่ 3 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 13-27 มิ.ย.64 และห้ามมิให้ผู้ใด เข้า-ออกในพื้นที่บริเวณดังกล่าว เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

2.ปิดแคมป์คนงานก่อสร้างบริษัทเจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด (JWS Construction Co.Ltd.) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนสุขุมวิท ซอย 2 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย.-3 ก.ค.64 และห้ามมิให้ผู้ใดเข้า-ออกในพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

3.ปิดพื้นที่ซอยราษฎร์ประสิทธิ์ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 796/36 ต.บ้านโขด อ.เมืองชลบุรี จนถึงบริเวณท้ายซอย ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย.-4 ก.ค.64 และห้ามมิให้ผู้ใดเข้า-ออก บริเวณพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

4.ให้เจ้าของ หรือผู้ประกอบการ หรือผู้พักอาศัย หรือประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่หรือสถานที่ดังกล่าวตามข้อ 1-3 ให้ถือปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 มิ.ย.64 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 20 มิ.ย.64

การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท ขณะนี้มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในสถานประกอบการ 8 แห่ง และตลาด 3 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 5 แห่ง และชุมชน 3 แห่ง

ที่มา : ข่าวสด

ติดตาม ข่าวสดใหม่ ได้ที่เว็บไซต์ www.bcchotnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *