ส.ว. ร่วมปิดสวิสซ์ตัวเอง เห็นชอบทั้งร่างของพท.-ร่าง 3 พรรคร่วมรัฐบาล

ส.ว. ร่วมปิดสวิสซ์

เปิดรายชื่อ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่ร่วมรับหลักการ ปิดสวิสซ์ตัวเอง และราชื่อ ส.ว. ที่เห็นชอบ ทั้งร่างของเพื่อไทย (พท.) และ ร่างของ 3 พรรคร่วมรัฐบาล

วันที่ 24 มิ.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ ส.ว.ที่รับหลักการร่างที่ 4 ของพรรคเพื่อไทยในการแก้ไขมาตรา 272 ปิดสวิตซ์ ส.ว. มีดังนี้ 1.นายคำนูณ สิทธิสมาน 2. นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ 3.นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน 4.นายเนวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 5.นางประภาสรี สุฉันบุตร 6.นายประมนต์ สุธีวงศ์ 7.พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์

8.นายพิศาล มาณวพัฒน์ 9.นายมณเฑียร บุญตัน 10.นายวันชัย สอนศิริ 11.นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 12.นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 13.นายอนุศาสตร์ สุวรรณมงคล 14.นายอำพล จินดาวัฒนะ ส่วนในร่างที่ 11 ของสามพรรคร่วมรัฐบาลที่ให้ปิดสวิสซ์ ส.ว. ประกอบด้วย 1.นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 2.นายคำนูณ สิทธิสมาน 2.พล.อ.ต.เฉลิมชัย เครืองาม 3.นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน 4.นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 5.นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 6.นายบรรชา พงศ์อายุกูล

7.นางประภาสรี สุฉันบุตร 8.นายประมนต์ สุธีวงศ์ 9. พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ 10. นายพิศาล มาณวพัฒน์ 11.นายมณเฑียร บุญตัน 12.นายวันชัย สอนศิริ 13. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 14.นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ 15.นายสม จาตุศรีพิทักษ์ 16.นายสมชาย เสียงหลาย 17.นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 18.นายสุวพันธุ์ ตัณยุวรรธนะ 19. นายอนุศาสตร์ สุวรรณมงคล 20.นายอำพล จินดาวัฒนะ

ที่มา : ข่าวสด

ติดตาม ข่าวสดใหม่ ได้ที่เว็บไซต์ www.bcchotnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *