เนตร นาคสุข แจงกมธ. ลาออกเพื่อองค์กร ชี้คดีบอส ไม่พบประมาทเป็นเหตุสุดวิสัย

  เมื่อวันที่ 13 ส.ค. ข่าวสดใหม่ ที่รัฐสภา ในการประชุมคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ร่วมกับ คณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการรัฐ วิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร…